To blisko 17 mln zł dla ponad 30 samorządów z powiatów: wysokomazowieckiego, siemiatyckiego, bielskiego i hajnowskiego. W ramach dotacji z budżetu województwa powstaną drogi, zmodernizowane będą szkoły i obiekty sportowe, a także przebudowane ujęcia wodne. Symboliczne czeki z dofinansowaniem wręczył samorządowcom członek zarządu Marek Malinowski. W spotkaniu wziął udział także wiceprzewodniczący sejmiku województwa Łukasz Siekierko.

– „Ta edycja była rekordowa, przeznaczyliśmy na nią 57mln zł. Program jest tak skonstruowany, aby włodarze mieli swobodę w wyborze planowanych inwestycji, bo to oni wiedzą co jest najbardziej potrzebne w ich małych ojczyznach” –zaznaczył Marek Malinowski.

O tym, jak przekazywane przez zarząd pieniądze wpływają na rozwój województwa mówił Łukasz Siekierko, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego.

– „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że program cieszy się dużą popularnością. Wszystkie samorządy, które złożyły wnioski, otrzymały środki. Chcemy, aby mieszkańcy naszego województwa żyli na wysokim poziomie i myślę, że te środki w jakimś stopniu się do tego przyczynią” – powiedział.

W spotkaniu uczestniczyli także radni wojewódzcy: Mikołaj Janowski i Jerzy Leszczyński, który podziękował zarządowi za inicjatywę, podkreślając, że wspieranie mniejszych samorządów to bardzo dobry kierunek działania. Do podziękowań dołączył się Bogdan Zieliński, starosta wysokomazowiecki. Powiat z wykorzystaniem 900 tys. zł dotacji planuje rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Sokoły – Nowe Racibory.

– „Musieliśmy długie lata poczekać, aż trafi się taka kadencja 2018-2023, że i Województwo Podlaskie stać na to, żeby wesprzeć gminy i powiaty, bo dla każdego z nas  samorządowców jest jasne, że jeśli mamy silne gminy, to mamy silne powiaty.  Jeżeli mamy silne gminy i powiaty, to i mamy silne województwa. A jeśli mamy silne województwa to i silna jest Rzeczpospolita” – podkreślił.

Wśród dotowanych projektów znalazła się także inwestycja gminy Kobylin-Borzymy. Zostanie tam wyposażone Gminne Centrum Kultury. Dofinansowanie przedsięwzięcia wyniosło 500 tys. zł.

– „Te pieniądze są dla nas olbrzymim wsparciem. Wyposażenie naszego centrum kultury jest niezbędne” – mówił Dariusz Józef Sikorski, wójt gminy.

Za 300 tys. zł, które otrzyma gmina Perlejewo, zostanie przebudowana droga gminna w Grannem.

– „Inwestycje bez tych pieniędzy, po prostu by nie powstały. Fundusz pozwala na realizację tych projektów, które są dla nas tak bardzo potrzebne” – podkreślił Jakub Krzysztof Wierzbicki, wójt gminy Perlejewo.

Dzięki dotacji w kwocie 800 tys. zł, miasto Brańsk przebuduje strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak podkreślił Eugeniusz Tomasz Koczewski, burmistrz miasta Brańsk pieniądze na remont remizy są olbrzymi wsparciem, ponieważ remont budynku jest konieczny.

Marek Malinowski życzył powodzenia w realizacji wszystkich projektów, dziękując za gościnę uczestniczącemu w spotkaniu dyrektorowi Narwiańskiego Parku Narodowego, Grzegorzowi Piekarskiemu. Odbyło się ono w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego.

Paulina Dulewicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Kamil Timoszuk

Źródło: https://podlaskie.eu/region/fundusz-wsparcia-gmin-i-powiatow-kolejne-samorzady-z-dotacjami-na-inwestycje.html

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie