Informujemy o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego.

POMOC PRAWNA I MEDIACJE

 1. STAROSTWO POWIATOWE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
  ul. Ludowa 15A, pok. nr 11,
  poniedziałek, wtorek i piątek: 9.00 – 13.00,
  środa i czwartek: 11.30 – 15.30
 2. URZĄD MIEJSKI W CZYŻEWIE
  ul. Mazowiecka 34, pok. nr 3,
  poniedziałek: 9.00 – 13.00
 3. URZĄD GMINY W SOKOŁACH
  ul. Rynek Mickiewicza 10, pok. nr 14,
  wtorek: 9.00 – 13.00,
 4. URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU
  ul. Adama Mickiewicza 1, pok. nr 22,
  czwartek: 11.30 – 15.30,
  piątek: 9.00 – 13.00

PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE

 1. URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU
  ul. Adama Mickiewicza 1, pok. nr 22,
  środa: 11.30 – 15.30

Z darmowych świadczeń w punktach NPP/NPO może skorzystać każda osoba po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej – co istotne, nie ma kryterium dochodowego oraz obowiązku dokumentowania dochodu.

Więcej informacji o świadczonej nieodpłatnej pomocy znajdziesz tutaj: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-wysokomazowiecki-2023/

Poniżej przekazujemy Państwu również 6 kilkuminutowych PODCASTÓW PRAWNYCH:

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie