W dniach 13 – 28 maja 2023 r. uczniowie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych z Ciechanowca zrealizowali dwutygodniowe staże w Grecji.

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności, jakości, efektywności i skuteczności zawodowego kształcenia praktycznego w branży HORECA, poprzez rozwój współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju zawodowego 26 uczniów kształcących się w zawodach związanych z branżą gastronomiczną, żywieniową i spożywczą, 3 nauczycieli przedmiotów branżowych (zawodowych) oraz 1 pracownika UPEMI.

Dzięki realizacji projektu udało się osiągnąć zakładane cele szczegółowe (tj. ilościowo-jakościowe):

 1. Przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego programu praktyk (w ramach międzynarodowej mobilności zawodowej) z nowym partnerem zagranicznym oraz greckimi przedsiębiorstwami branży HORECA;
 2. Wzmocnienie kompetencji kluczowych, praktycznych umiejętności oraz wiedzy z zakresu podstawy programowej 26 uczniów kształcących się w ramach praktyk i staży zawodowych organizowanych przez UPEMI;
 3. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 15 uczniów z tzw. mniejszymi szansami.
 4. Podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych 3 nauczycieli ZSOiZ w Ciechanowcu oraz 1 pracownika UPEMI dzięki uczestnictwu w mobilności uczniów.
 5. Umacnianie prestiżu UPEMI jako otwartej na Europę i rozwijającej się poprzez międzynarodową współpracę oraz budowanie potencjału do współpracy w ramach kolejnych inicjatyw.
 6. Rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji opartych na efektach nauczania oraz stosowania narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji poza granicami kraju.

Uczniowie zrealizowali ponadto w ramach praktyk bogaty program kulturowy. Nasza grupa m.in.:

 • zwiedziła Meteory i klasztor Varlaam;
 • odbyła rejs statkiem na znaną z filmu Mamma Mia wyspę Skiathos, gdzie zwiedzono miasteczko, taras widokowy z kościółkiem Św. Mikołaja;
 • korzystać z uroków złotej plaży Koukounaries;
 • zwiedziła Thessalonki, a w nich Białą Wieżę, pomnik Aleksandra Wielkiego, Łuk Triumfalny Galeriusza, Rotundę, Bazylikę Św. Dymitra i Plac Arystotelesa;
 • podziwiała Stary Pantelejmon;
 • zwiedziła Litochoro i wąwóz Enipeaz;
 • zwiedziła zamek krzyżowców w Platamonas;
 • odwiedziła lokalny targ w Leptokarya, na którym zakupiono lokalne produkty i pamiątki.

Projekt nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000071123, pt. „Wzmacnianie kadr branży gastronomicznej poprzez mobilności uczniów i nauczycieli”, jest realizowany  przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+,  sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Projekt jest realizowany wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, który jako jeden z regionalnych liderów sektora edukacji, jest zaangażowany w cały proces w charakterze Instytucji wysyłającej.

Suma dofinansowania: 56 057,00 EUR

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie