Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminów maturalnych. Jak wypadły nasze szkoły?

Podobnie jak w ubiegłym roku najlepiej z maturą poradzili sobie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie zdawalność wyniosła 96 %. Następny najlepszy wynik uzyskało Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 80% i Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem -75% zdawalności.

Warto zaznaczyć, że maturzyści zdawali w tym roku egzaminy w dwóch formułach:

1. Matura 2023 – dla tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących

2. Matura 2015 – dla tegorocznych absolwentów techników

W obu formułach zdający miał obowiązek przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych i jednego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Podział na „starą” i „nową” maturę wynika z tego, że absolwenci techników kończyli jeszcze gimnazja, a liceów już 8-klasową podstawówkę. Oznacza to, że realizowali nieco inny program w czasie nauki w szkole średniej. 

Do matury w nowej formule w naszym powiecie przystąpiły w tym roku 173 osoby, z czego 154 ją zdało, co daje 89 % zdawalności w przypadku absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Natomiast do matury w formule z 2015 roku w powiecie wysokomazowieckim przystąpiło 160 osób, a zdało ją  115, co daje 72 % zdawalności w przypadku absolwentów 4-letniego technikum.

A tak nasz powiat wypadł na tle sąsiednich powiatów:

Formuła 2023
PowiatZdawalność (%)
kolneński93,8
bielski91,1
wysokomazowiecki89,0
zambrowski86,0
siemiatycki79,8
sokólski79,0
hajnowski76,7
łomżyński71,4
białostocki68,1
Formuła 2015
    PowiatZdawalność (%)
zambrowski86
łomżyński83
wysokomazowiecki72
bielski70
hajnowski63
siemiatycki60
sokólski60
kolneński58
białostocki54
moniecki43

Pełne wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych z uwzględnieniem zdających w terminie dodatkowym oraz w terminie poprawkowym, będą znane 8 września 2023 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie