Podlaskie Święto Chleba to jedna z największych imprez organizowana w ciechanowieckim Muzeum. Przyciąga co roku ponad dwadzieścia tysięcy turystów, którzy przez cały dzień mogą kupić wypieki kilkudziesięciu piekarni z regionu, skosztować wyrobów ze stoisk z jadłem regionalnym oraz uczestniczyć w atrakcyjnych pokazach tradycji ludowej. Podlaskie Święto Chleba jest niezwykle atrakcyjną imprezą dla firm piekarniczych, które prezentują swoje wyroby, zespołów folklorystycznych i kapel ludowych, które występują z repertuarem tradycyjnej muzyki ludowej o tematyce żniwnej i dożynkowej, ponad 120 twórców ludowych oraz handlarzy rękodziełem, ale przede wszystkim dla ponad dwudziestotysięcznej publiczności z całej Polski przyjeżdżającej do Ciechanowca na Podlaskie Święto Chleba przez zorganizowane wycieczki, całymi rodzinami, lub indywidualnie.

Imprezę tradycyjnie rozpoczęła uroczysta msza w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.
W wydarzeniu wzięło udział wielu zacnych gości. Wśród nich m.in. wiceminister Dariusz Piontkowski, posłowie Jarosław Zieliński, Stefan Krajewski, Aleksandra Łapiak, senator Jacek Bogucki, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicemarszałkowie województwa Marek Olbryś, Sebastian Łukaszewicz, członek zarządu województwa Marek Malinowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski, radni wojewódzcy: Łukasz Siekierko, Jerzy Leszczyński, skarbnik wojewódzki Paweł Jungerman, samorządowcy, w tym m.in. starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński i burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, przedstawiciele instytucji branży rolniczej, przedstawiciele służb mundurowych, duchowni oraz licznie przybyli mieszkańcy regionu.

Część artystyczną w tym roku uświetniły: Project M2, Anna Żebrowska, Warszawska Kapela z Targówka
i Trzeci Oddech Kaczuchy. Imprezę zamknęły występy gwiazd: Syleny, Mitry oraz Cleo.

Współorganizatorem XXI edycji Podlaskiego Święta Chleba było Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, natomiast patronatem honorowym wydarzenie objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.

Fot. A.Ł Całko – eWysMaz.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie