30 września 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica odbyła się Jubileuszowa uroczystość 90-lecia szkoły, 45-lecia matury i 30-lecia nadania imienia szkole oraz „X Zjazd Absolwentów”.

  Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. O godzinie 16.30 rozpoczęła się oficjalna część. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali rangę tradycji szkoły i jej zasługi dla wychowania wielu pokoleń, bo takie hasło przyświecało X Zjazdowi Absolwentów – „Staszic – łączy pokolenia”. Wśród zaproszonych gości zabrał głos m.in. Senator RP Jacek Bogucki, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko, Wicestarosta Wysokomazowiecki Waldemar Kikolski. Na ręce dyrektora Andrzeja Jamiołkowskiego składano podziękowania i życzenia nie 100, lecz 200 lat szkole.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny przywołujący wspomnienia z lat szkolnych. Uczestnicy uroczystości upamiętnili swój pobyt wpisem do Księgi Pamiątkowej. Wieczór zakończył się balem i zabawą do białego rana.

         Jubileusz i X Zjazd Absolwentów stał się okazją do spotkań i wspomnień jak również do uhonorowania wkładu nauczycieli w edukację młodzieży oraz historii szkoły, która na przestrzeni lat bardzo się zmieniła.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie