Bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie powiatu wysokomazowieckiego (według stanu na dzień 14.07 2023 r.)

L.p.Nazwa jednostkiDane teleadresoweZakres oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinieGodziny przyjęć interesantów, dyżury specjalistów
1Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiemul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie Tel. 502 153 040 Tel. 86 306 72 08 fax 86 306 72 12 sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.plpomoc społeczna, specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, realizacja programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, współpraca z instytucjami działającymi w obszarze przemocyPoniedziałek godz. 8.00-16.00 Wtorek- piątek godz. 7.30- 15.30   Psycholog – w każdy czwartek miesiąca godz. 7.30- 13.30
2Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcuul. Adama Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec Tel. 86 277 12 57 opsciechzus@poczta.onet.plpraca socjalna, pomoc społeczna, współpraca z instytucjami działającymi w obszarze przemocyPoniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30

 
3Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżewie  ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew Tel. 86 275 50 50 ops@umczyzew.plpraca socjalna, pomoc społeczna, współpraca z instytucjami działającymi w obszarze przemocyPoniedziałek – 8.00 – 16.00 wtorek – piątek godz. 7.30- 15.30  
4Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowieul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo Tel. 86 277 45 20 wew. 31, 26 Fax 86 277 45 42 gops@klukowo.pl https://gops.klukowo.pl/praca socjalna, pomoc społeczna, współpraca z instytucjami działającymi w obszarze przemocyPoniedziałek – piątek 7.30- 15.30
5Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymachul. Główna 11, 18-204 Kobylin Borzymy Tel. 86 274 30 25 opskobylinb@wp.plpraca socjalna, pomoc społeczna, współpraca z instytucjami działającymi w obszarze przemocyPoniedziałek: 8.00- 16.00
Wtorek – piątek  7.30- 15.30
6Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnychul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne Tel. 86 476 90 10 wew. 24, 86 476 90 12 gops@kuleszek.pl  praca socjalna, pomoc społeczna, współpraca z instytucjami działającymi w obszarze przemocy    Poniedziałek- piątek godz. 8.00-16.00
7Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach  ul. Główna 23A, 18-212 Nowe Piekuty Tel. 666 090 399 ops@nowepiekuty.plpraca socjalna, pomoc społeczna, współpraca z instytucjami działającymi w obszarze przemocy,Poniedziałek- piątek 7.30- 15.30   Psycholog – w każdą ostatnią środę miesiąca godz. 10.30 – 14.30 W budynku OPS w Nowych Piekutach ul. Główna 23
8Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołachul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły Tel. 86 476 30 10 fax 86 476 30 12 opssokoly@onet.eu  praca socjalna, pomoc społeczna, współpraca z instytucjami działającymi w obszarze przemocyPoniedziałek- piątek godz. 7.30 – 15.30 Psycholog – w każdą drugą środę miesiąca godz. 12.00 – 16.00 W budynku Urzędu Gminy
9Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowieul.1 Maja 25 B, 18-210 Szepietowo Tel. 661 413 331 mgops@szepietowo.pl  praca socjalna, pomoc społeczna, współpraca z instytucjami działającymi w obszarze przemocyPoniedziałek- piątek godz. 7.30- 15.30
10Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiemul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie Tel. 86 275 27 09 fax 86 275 27 09 mops1@wysokiemazowieckie.pl  praca socjalna, pomoc społeczna, współpraca z instytucjami działającymi w obszarze przemocy,Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek – piątek godz. 7.30 – 15.30
11Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiemul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie Tel. 86 275 74 58 fax 86275 74 58 e-mail gopswm@gmail.com  praca socjalna, pomoc społeczna, współpraca z instytucjami działającymi w obszarze przemocy,Poniedziałek- piątek godz. 7.30 – 15.30
12Lokalny Zespół Interdyscyplinarny w Ciechanowcusiedziba zespołu: OPS Ciechanowiec ul. Adama Mickiewicza 1,18-230 Ciechanowiec Tel. 86 277 12 57 krynska.m@ciechanowiec.pl  koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego  W miarę potrzeb
13Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Czyżewie  siedziba zespołu: GOPS Czyżew Tel./fax 86 275 50 50 ops@umczyzew.plkoordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnegoW miarę potrzeb
14Zespół Interdyscyplinarny w Klukowiesiedziba zespołu: GOPS w Klukowie Tel. 86 27743 72, 277 45 20 gops@klukowo.pl  koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnegoW miarę potrzeb
15Zespół Interdyscyplinarny w Kobylinie Borzymach    siedziba zespołu: OPS Kobylinie Borzymach Tel./fax 86 274 30 25 opskobylinb@wp.pl  koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnegoW miarę potrzeb
16Lokalny Zespół Interdyscyplinarny w Kuleszach Kościelnychsiedziba zespołu: GOPS Kulesze Kościelne Tel. 86 476 90 10 wew. 24, 86 476 90 12 gops@kuleszek.pl  koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnegoW miarę potrzeb
17Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowych Piekutachsiedziba zespołu: OPS Nowe Piekuty Tel. 666 090 399 opiekapiekuty@wp.pl  koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnegoW miarę potrzeb
18Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sokołach siedziba zespołu: OPS Sokoły Tel. 86 476 30 10 wew. 320, 321    koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego  W miarę potrzeb
19Lokalny Zespół Interdyscyplinarny w Szepietowiesiedziba zespołu: MGOPS Szepietowo Tel. 661 413 248 mgops@szepietowo.pl  koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego  W miarę potrzeb
20Lokalny Zespół Interdyscyplinarny w Wysokiem Mazowieckiemsiedziba zespołu: MOPS Wysokie Mazowieckie Tel. 86 275 27 09 mops1@wysokiemazowieckie.plkoordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnegoW miarę potrzeb
21Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Wysokiem Mazowieckiem  siedziba zespołu: GOPS Wysokie Mazowieckie Tel./fax 86 275 74 58 gopswm@gmail.com  koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnegoW miarę potrzeb
22Porady prawne Wysokie Mazowieckiew budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A, pokój nr 11, Tel. 86 477 02 00 pomocprawna@wysokomazowiecki.plbezpłatne poradnictwo prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacjiPoniedziałek, wtorek, piątek  godz. 9.00 – 13.00 środa, czwartek godz. 11.30 – 15.30
23Porady prawne Ciechanowiec  w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 22,  II piętro Tel. 86 477 02 00bezpłatne poradnictwo prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacjiŚroda, czwartek godz. 11.30 – 15.30 Piątek godz. 9.00 – 13.00  
24Porady prawne Czyżeww budynku Urzędu Miasta w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, pokój nr 3, Tel. 86 275 50 36bezpłatne poradnictwo prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacjiPoniedziałek godz.9.00 – 13.00
25Porady prawne Sokoływ budynku Urzędu Gminy w Sokołach ul. Rynek Mickiewicza 10, pokój nr 14, Tel. 86 476 30 10  bezpłatne poradnictwo prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacjiWtorek godz. 9.00 – 13.00  
26Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiemul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie Tel. 86 474 17 11 112- numer alarmowy dyzurny.kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.plpodejmowanie interwencji domowych, procedura „Niebieskie Karty”Całodobowo  
27Posterunek Policji w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 34, 18-230 Ciechanowiec
Tel. 86 474 10 17
podejmowanie interwencji domowych, procedura „Niebieskie Karty”Dyżury w każdy poniedziałek godz. 10.00 – 14.00   W sprawach pilnych należy się kontaktować z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem tel. +48 86 474 17 00, 997 lub 112  
28Posterunek Policji w Szepietowieul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo
Tel. 86 474 10 20  
podejmowanie interwencji domowych, procedura „Niebieskie Karty”Dyżury w każdy poniedziałek godz. 10.00 – 14.00 W sprawach pilnych należy się kontaktować z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem tel. +48 86 474 17 00, 997 lub 112  
29Posterunek Policji w Czyżewieul. Polna 5B, 18-220 Czyżew
Tel. 86 474 10 18  
podejmowanie interwencji domowych, procedura „Niebieskie Karty”Dyżury w każdy poniedziałek godz. 10.00 – 14.00 W sprawach pilnych należy się kontaktować z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem tel. +48 86 474 17 00, 997 lub 112  
30Posterunek Policji w Sokołachul. Nowy Świat 16, 18-218 Sokoły
Tel. 86 474 10 19  
podejmowanie interwencji domowych, procedura „Niebieskie Karty”Dyżury w każdy poniedziałek godz. 10.00 – 14.00 W sprawach pilnych należy się kontaktować z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem tel. +48 86 474 17 00, 997 lub 112  
31Punkt Przyjęć interesantów Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przy Urzędzie Gminy Klukowo  Budynek Urzędu Gminy Klukowo ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo  podejmowanie interwencji domowych, procedura „Niebieskie Karty”Środa  godz. 9.00- 11.00
32Punkt Przyjęć interesantów Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przy Urzędzie Gminy Nowe Piekuty18-212 Nowe Piekuty ul. Główna 23 A  podejmowanie interwencji domowych, procedura „Niebieskie Karty”Wtorek godz. 9.00 – 11.00
33Punkt Przyjęć interesantów Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przy Urzędzie Gminy Kulesze KościelneBudynek Urzędu Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelnepodejmowanie interwencji domowych, procedura „Niebieskie Karty”Poniedziałek godz. 10.00- 12.00
34Punkt Przyjęć interesantów Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przy Urzędzie Gminy Kobylin BorzymyBudynek Urzędu Gminy Kobylin Borzymy ul. Główna 11, 18-204 Kobylin Borzymypodejmowanie interwencji domowych, procedura „Niebieskie Karty”Wtorek godz. 11.00 – 13.00
35Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Członków Rodzin w Wysokiem MazowieckiemBudynek Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie Tel. 86 275 23 43 w. 50specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, konsultacje indywidualne w zakresie alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowejPsycholog I i III poniedziałek miesiąca godz. 15.00 – 19.00 Konsultant  do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych  w społecznościach lokalnych  w każdy I wtorek miesiąca  godz. 14.00 – 17.00
36Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych w Gminie Czyżewul. Polna 5B, 18-220 Czyżew Budynek Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew Tel.604 618 154specjalistyczne poradnictwo, konsultacje indywidualne w zakresie alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowejTerapeuta do spraw uzależnień Raz w miesiącu w każdy I poniedziałek w godzinach 14.00 – 16.00
37Punkt Konsultacyjny  w Szepietowieul. Główna 6, 18-210 Szepietowo Budynek Urzędu Miejskiego, Pokój nr 3specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, konsultacje indywidualnepsychoterapeuta raz w miesiącu, średnio co czwarty piątek miesiąca  prócz przerwy  w lipcu i sierpniu w godz. 13.00 -17.00
38Punkt Konsultacyjny  w Ciechanowcu    ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec Budynek Urzędu Miejskiego Tel. 86 277 11 45, wew. 23 pok.26  nieodpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutycznagodziny przyjęć interesantów i dyżury specjalistów raz w tygodniu środa lub czwartek ( po wcześniejszym umówieniu w pok.3 lub pod numerem telefonu) godz. 8.00 – 12.00
39Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem  ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie Tel. 86 477 02 30specjalistyczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem w czasie trwania akcji typu: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, mediacjeW czasie trwania akcji
40Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiemul. Ludowa 15B, 18-200 Wysokie Mazowieckie Tel. 86 275 25 25 fax 86 275 24 71 pr.wysokie@lomza.po.gov.plpomoc prawna, przyjmowanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwaPoniedziałek – piątek godz.7.30 – 15.30
41Fundacja Pojednanie w Hodyszewieul. Ppłk. Stefana Platonoffa 40 18-212 Nowe Piekuty Tel. 602 453 108 fundacja pojednanie@wp.pl– Specjalistyczna pomoc rodzinom i osobom uzależnionym.   – Konsultacje indywidualne w zakresie alkoholizmu i przemocy domowej.    – Działania prewencyjne przeciwko przemocy domowej.   – Współpraca z instytucjami działającymi w obszarze przemocy.Godziny przyjęć interesantów i dyżury specjalistów po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania pod  nr telefonu w godz. 9.00 -15.00.   Grupa AA, każda niedziela miesiąca, godz.15.30.   Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar, druga niedziela miesiąca około godz.18.00.
Opracowano:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem,
tel. 86 306 72 08
Wysokie Mazowieckie, dnia 14.07.2023 r.
Sporządził: J.R.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie