15 sierpnia b.r. po raz dziesiąty odbył się Festyn Rodzinny w Jabłonce Kościelnej. Partnerami wydarzenia byli: Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Powiat Wysokomazowiecki. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej. Po mszy Wójt, wraz z delegacją zaproszonych gości, złożył kwiaty pod pomnikiem Bitwy Warszawskiej 1920 r. Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przy świetlicy wiejskiej. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie – Krzysztof Krajewski, który powitał zaproszonych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym nawiązał do obchodów Święta Wojska Polskiego oraz uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadających na dzień 15 sierpnia. W festynie udział wzięli min: Jacek Bogucki – Senator RP, Posłowie na Sejm RP: Jarosław Zieliński, Lech Kołakowski i Stefan Krajewski, Łukasz Siekierko – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Wojciech Mojkowski – Dyrektor PODR w Szepietowie, Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Waldemar Kikolski – Wicestarosta Wysokomazowiecki, Jarosław Siekierko – Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Anna Bogucka – Burmistrz Czyżewa, ppłk. Marcin Malinowski dowódca 15 batalionu lekkiej piechoty w Dąbrowie-Moczydłach, mł. bryg. Wojciech Sokołowski – Komendant Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem, insp. Tomasz Wyszkowski – Komendant KPP w Wysokiem Mazowieckiem, Stefan Grodzki – Wójt Gminy Kulesze Kościelne, Józef Zajkowski – Wójt Gminy Sokoły, Tadeusz Nosek – Prezes Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem, Paweł Grodzki – Przewodniczący Rady Powiatowej Izb Rolniczych, kierownicy jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.  W trakcie festynu, na scenie mogliśmy zobaczyć występy dzieci i młodzieży oraz obejrzeć animacje Teatru pod Orzełkiem z Białegostoku, z udziałem dzieci i rodzin. Odbyło się również podsumowanie konkursu na najładniejszą równiankę, do którego przystąpiło 15 uczestników. Konkurs miał na celu promowanie dawnych obyczajów i tradycji. Wszystkim wykonawcom przyznano nagrody i wyróżnienia, które zostały wręczone przez Pana Bogdana Zielińskiego – Starostę Wysokomazowieckiego oraz Krzysztofa Krajewskiego – Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie. Odbyło się również podsumowanie turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, które przedstawia się następująco: I miejsce – Tybory-Misztale, II miejsce – Święck , III miejsce – Wiśniówek, IV miejsce – Kalinowo, V miejsce – Tybory-Wólka, VI miejsce – Jabłonka, Królem strzelców został Adrian Boguszewski.

Najlepszym bramkarzem Mateusz Dawid Zaręba.

Najlepszym zawodnikiem Adrian Boguszewski

W hołdzie bohaterskim obrońcom ojczyzny, poległym w szczególności na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie, po raz pierwszy odbył się Bieg Pamięci „W HOŁDZIE OBROŃCOM OJCZYZNY 1920 R.”. Dzieci mogły skorzystać z dmuchanego placu zabaw, a mieszkańcy skosztować wyrobów kulinarnych, wykonanych przez Koła Gospodyń Wiejskich Jabłoneczka, Świerczewianki i Miodusianki.

Oprawę muzyczną zapewniły zespoły: 4EVER, Pretekst oraz Dj/Wodzirej Tomek Choiński.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie