27 października 2023 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 65 rocznicy powołania zorganizowanego krwiodawstwa w Polsce oraz podsumowania działalności  Klubu HDK ‘KROPELKA’
w Wysokiem Mazowieckiem 2023 roku. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele wysokomazowieckich samorządów. Podlaski Oddział Okręgowy PCK w Białymstoku reprezentowała jego Dyrektor – Pani Elżbieta Paszkowska, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku insp. Dariusz Matynka. Głos w imieniu samorządowców zabrał Wójt Gminy Nowe Piekuty. W trakcie spotkania grupa krwiodawców i osoby je wspierające, zostały wyróżnione licznymi odznakami i odznaczeniami. Wręczono upominki rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie