Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński przewodniczył w dniu 28.07.2023r. posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zwołał w związku z występowaniem choroby zakaźnej, zwanej rzekomym pomorem drobiu. Oprócz służb i przedstawicieli instytucji w posiedzeniu wzięli udział samorządowcy z gmin powiatu wysokomazowieckiego.

W trakcie posiedzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Sławomir Wołejko przypomniał, jaki zasięg obecnie mają obszary: zapowietrzony i zagrożony, wyznaczone w rozporządzeniu wojewody podlaskiego. W związku z wystąpieniem czterech ognisk rzekomego pomoru drobiu, obejmują one ponad 130 miejscowości w powiatach: białostockim, wysokomazowieckim i monieckim oraz Mieście Białystok.

Dwa ogniska choroby wystąpiły w miejscowości Topilec (Gmina Turośń Kościelna) w gospodarstwach komercyjnych utrzymujących kury rzeźne oraz kury ogólnoużytkowe.  Jedno ognisko choroby potwierdzono w miejscowości Bojary (Gmina Turośń Kościelna) w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym kury rzeźne. Kolejne ognisko choroby  wyznaczono w miejscowości Bohdan (Gmina Dobrzyniewo Duże) w gospodarstwie utrzymującym kury na użytek własny.

Za obszar zagrożony wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu (ND) zostały uznane miejscowości powiatu wysokomazowieckiego. W gminie Sokoły miejscowości: Jeńki, Kowalewszczyzna, Kowalewszczyzna Folwark, Waniewo. W gminie Kobylin Borzymy miejscowość Kurowo.

Posiedzenie PZZK było okazją do tego, by przypomnieć samorządowcom i służbom o zasadach obowiązujących w obszarach: zapowietrzonym i zagrożonym. To między innymi: utrzymywanie drobiu w zamkniętych pomieszczeniach (obszar zapowietrzony), niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu, stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące z pomieszczeń, w których przetrzymywany jest drób, wyłożenie mat dezynfekcyjnych.

Szczególny nacisk położono na zakaz: wprowadzania do gospodarstwa drobiu, organizowanie targów i wystaw, transportu mięsa drobiowego bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, a także targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych (obowiązuje na obu obszarach).

Starosta wysokomazowiecki zaapelował do samorządowców i przedstawicieli służb o współpracę – kontakt z powiatowymi lekarzami weterynarii, wyjaśnianie obowiązujących przepisów mieszkańcom oraz nadzorowanie ich przestrzegania w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie