Obecnie udział w programie „Czyste Powietrze” jeszcze bardziej się opłaca, bo dotacje są nawet dwukrotnie wyższe niż wcześniej. Zmiany w programie „Czyste Powietrze” zakładają wyższe progi dochodowe, wyższe dofinansowanie oraz szybszą wypłatę środków.

Program „Czyste Powietrze 2023” pozwala uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • audyt energetyczny,
 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • gruntowe pompy ciepła,
 • kotły gazowe i olejowe,
 • kotły na paliwo stałe (zagazowujące drewno lub na pellet drzewny),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • ocieplenie przegród budowlanych oraz na stolarkę okienną i drzwiową

Program „Czyste Powietrze” obowiązujący od 3 stycznia 2023 r. jest skierowany do mieszkańców domów jednorodzinnych istniejących i nie dotyczy budynków dopiero budowanych. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych lub ich współwłaściciele oraz właściciele lub współwłaściciele wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Osoby z powyższej listy muszą także spełniać kryterium dochodowe. Jest ono różne dla każdego
z poziomów dofinansowania – niższe dochody gwarantują wyższą kwotę dofinansowania.

W programie obowiązującym od stycznia 2023 r. zmieniły się przede wszystkim poziomy, kwoty
i wysokość dofinansowania dla poszczególnych grup.

I. Podstawowy poziom dofinansowania, który pozwala na uzyskanie do 66 tys. zł., z którego mogą skorzystać osoby z dochodem rocznym nie przekraczającym 135 tys. zł. Wsparcie udzielane jest
w formie dotacji. Dostępne są trzy opcje dofinansowania.

 • Opcja 1 – 35–66 tys. zł – gdy beneficjent wymienia przestarzałe źródło ciepła np. piec na węgiel na pompę ciepła. Do tego można wykonać dodatkowe prace np. ocieplenie budynku, zamontowanie fotowoltaiki. Na maksymalną kwotę (66 tys. zł) mogą liczyć tylko osoby, które zdecydują się na kompleksową termomodernizację wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Opcja  2 – 25–56 tys. zł – gdy beneficjent wymienia przestarzałe źródło ciepła na coś innego niż pompa ciepła, np. kocioł gazowy z wykonaniem dodatkowych prac. Na maksymalną kwotę 56 tys. zł mogą liczyć osoby, które w ramach dotacji dokonają kompleksowej termomodernizacji i zamontują mikroinstalację fotowoltaiczną – bez paneli słonecznych do uzyskania jest 50 tys. zł.
 • Opcja 3 – 13–33 tys. zł – gdy beneficjent nie wymienia źródła ciepła, tylko przeprowadza inne prace np. ocieplenie domu, audyt energetyczny, wymiana wentylacji grafitacyjnej. Najwyższa dotacja przysługuje przy kompleksowej termomodernizacji.

Przy każdej z powyższych opcji można też otrzymać dodatkowo 1200 zł na audyt energetyczny.

II. Podwyższony poziom dofinansowania daje szansę uzyskania nawet 99 tys. zł. Z tego poziomu skorzystają osoby, w przypadku których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2651 zł (jednoosobowe). Przewidziano trzy opcje dofinansowania:

 • Opcja 1 – 50–99 tys. zł – dotyczy wymiany pieca węglowego na bardziej ekologiczne źródło ciepła oraz wykonania dodatkowych prac takich jak wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie domu. Maksymalna kwota (99 tys. zł) przysługuje osobom, które w ramach dopłaty dokonają kompleksowej termomodernizacji i zamontują mikroinstalację fotowoltaiczną. Bez paneli fotowoltaicznych można uzyskać do 90 tys. zł.
 • Opcja 2 – 32–81 tys. zł – gdy beneficjent wymienia stare źródło ciepła na coś innego niż pompa ciepła, np. kocioł gazowy wraz z dodatkowymi pracami. Maksymalna dotacja (81 tys. zł) przeznaczona jest dla osób dokonujących kompleksowej termomodernizacji i montujących panele słoneczne. Bez instalacji PV można liczyć na 72 tys. zł.
 • Opcja 3 – 25–48 tys. zł – gdy beneficjent nie wymienia pieca, a jedynie przeprowadza inne prace (m.in. docieplenie budynku, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, audyt energetyczny). Kompleksowa termomodernizacja jest wymagana do uzyskania najwyższej możliwej dotacji.

  Przy każdej z powyższych opcji można też otrzymać dodatkowo 1200 zł na audyt energetyczny.

  III. Przy najwyższym poziomie dofinansowania można uzyskać do 135 tys. zł dofinansowania. Przewidziano go dla osób, które osiągają przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie większy niż 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526 zł (jednoosobowe). O ten poziom dofinansowania mogą się ubiegać także osoby posiadające ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego lub rodzinnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. Istnieją trzy opcje
  dla chcących skorzystać ze środków.

  • Opcja 1 – 70–135 tys. zł – gdy beneficjent wymienia przestarzały piec na bardziej ekologiczne urządzenie i korzysta z dodatkowych prac takich jak ocieplenie  budynku, wymiana  instalacji centralnego ogrzewania, zamontowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Najwyższa kwota dotacji (135 tys. zł) przysługuje osobom, które w ramach dofinansowania przeprowadzą kompleksową termomodernizację i zainstalują mikroinstalację fotowoltaiczną. Jeśli beneficjent zrezygnuje z paneli słonecznych, może liczyć na maksymalnie 120 tys. zł.
  • Opcja 2 – 50–115 tys. zł – gdy beneficjent wymieni stary piec na inne źródło ciepła niż pompa ciepła (dodatkowo można wykonać inne prace, m.in. ociepleniowe). Maksymalna dotacja, czyli 115 tys. zł przysługuje osobom przeprowadzającym kompleksową termomodernizację wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. Bez instalacji PV kwota dotacji to nie więcej niż 100 tys. zł.
  • Opcja 3 – 40–70 tys. zł – gdy beneficjent rezygnuje z wymiany pieca  i chce jedynie przeprowadzić inne dofinansowywane prace (m.in. prace ociepleniowe, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, audyt energetyczny). Maksymalne dofinansowanie – 70 tys. zł przysługuje inwestorom przeprowadzającym kompleksową termomodernizację.

  Przy każdej z powyższych opcji można też otrzymać dodatkowo 1200 zł na audyt energetyczny.

  Wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwy na lokalizację nieruchomości. Jeśli wnioskodawca posiada podpis elektroniczny (profil zaufany lub podpis kwalifikowany), może złożyć wniosek tylko przez Internet poprzez: serwis gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl.

  Warto więc zainwestować w termomodernizację domu i wymianę „kopciuchów” na nowoczesne źródła ogrzewania. To pozwoli na znaczne oszczędności i zmniejszenie kosztów ogrzewania. Ocieplenie ścian
  i stropów, wymiana okien może zmniejszyć ten koszt nawet do 8 tys. zł. rocznie.

  Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie