Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w dniu 17 września 2023 roku, o godz. 09.00 na terenie powiatu zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 84 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie