Od soboty 10 lutego 2024 r. na terenie województwa podlaskiego odbywać się będzie wzmożona aktywność wojskowa w związku z rozpoczynającymi się ćwiczeniami.

W związku z powyższym podejmowane przez każdą osobę działania mają wpływ na bezpieczeństwo i obronność państwa. Dlatego:

  • Uważaj na przemieszczające się pojazdy wojskowe.
  • Nie publikuj informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk.
  • Nie udostępniaj lokalizacji, dat i godzin przemieszczających się kolumn wojskowych.
  • Wspierając wojsko, wspólnie budujesz bezpieczeństwo kraju i swoich bliskich.

Pamiętaj, to tylko ćwiczenia!

#WZZPODLASIE

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie