Głównym celem przedsięwzięcia pt. „Ponadnarodowe mobilności uczniów szansą na rozwój kompetencji kluczowych” nr 2021-1-PMU-4068, był wzrost i rozwój kompetencji kluczowych 20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu, poprzez realizację inicjatyw ponadnarodowych, w tym dwunastodniowych mobilności zagranicznych (+2 dni na podróż), które odbyły się w Grecji, we współpracy ze szkołą partnerską – Lyceum Litochoro.

W ramach zrealizowanej w dniach 28.05.2023 – 10.06.2023 (w tym 2 dni podróży) mobilności, naszych 20 uczniów wzięło udział w programie merytorycznym, który był nastawiony na rozwój szeregu kompetencji, w tym przede wszystkim:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
  • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;
  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych;
  • kompetencje cyfrowe;
  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
  • kompetencje obywatelskie;
  • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
  • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Było to możliwe dzięki realizacji zajęć wpisujących się zarówno w podstawę programową dla zawodów takich jak język angielski, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie i kulturze czy też biologia, ale także realizacji szeregu elementów kulturowych. Chodzi tutaj o takie działania jak wizyty, wycieczki czy aktywności kulturowe. W ich ramach uczniowie realizujący swoje mobilności edukacyjne w Grecji mieli okazję odbyć wizytę kulturalną w jednym z miejsc wpisanych na światową listę dziedzictwa UNESCO tj. w Meteorach, czyli skalno-klasztornym kompleksie będącym jednym z najważniejszych w Grecji miejsc kultu religii prawosławnej, ale także miejscem nie niejednokrotnie naszym uczestnikom widoki zapierały dech w piersiach! Wśród wycieczek znalazł się także mityczny „Olimp”, nie będący jedynie szczytem, ale całym masywem górskim, który uczestnicy lepiej odkryli dzięki wizytom w miejscowościach Paleos Panteleimonos, Litochoro i wąwozie Enipeaz, będącym wąwozem bogów greckich, wchodzącym w głąb górskiego przełomu, aż do mitycznego źródełka boga Zeusa, w którym kąpiele piękności zażywała bogini Afrodyta. Znalazł się także czas na odwiedzenie drugiego największego miasta Grecji – Thessalonik, będącego ważnym ośrodkiem kulturowym i religijnym greckiej Macedonii, leżącej w północnej Grecji. Wszystkim tym wyprawom towarzyszyli przewodnicy, którzy swoją wiedzą, wzbogacali realizację programu, przekazując wiele cennych informacji. Nie zabrakło także czasu na Grecję typowo śródziemnomorską, którą uczniowie odkryli podczas rejsu statkiem, mając okazję poznać zwyczaje, tradycje kultury greckiej w praktyce, poprzez uczestnictwo w przygotowanych zajęciach integracyjnych.

Był to już nasz 8 wyjazd do Grecji i mamy nadzieję, że nie ostatni! J

Projekt pt. „Ponadnarodowe mobilności uczniów szansą na rozwój kompetencji kluczowych” nr 2021-1-PMU-4068, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Okres realizacji projektu: 01.03.2023 – 30.06.2023

Kwota dofinansowania: 169 530,00 PLN

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie