22 września 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji. Porządek obrad sesji obejmował m.in.: przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji, sprawozdanie Starosty
z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdania przewodniczących komisji
z działalności komisji pomiędzy sesjami, interpelacje i zapytania radnych, przyjęcie uchwał w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej
w Ciechanowcu, udzielenia dotacji na prace remontowo – konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych, udzielenia dotacji na remont i renowację frontowego
i ogrodowego wejścia do budynku zabytkowego dworu, zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie