Dnia 16 kwietnia 2024 roku miała miejsce XXII edycja Powiatowego Dyktanda Mistrzów Ortografii. Przedsięwzięcie było owocem współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie z dyrektorem Tomaszem Paduchem na czele oraz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Szepietowie, której dyrektorem jest Piotr Markowski.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: wiceburmistrz Szepietowa Michał Gąsowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej–Marian Kruszewski, przewodnicząca Rady Rodziców Anna Olędzka i Izabela Śliwowska pracownik do spraw oświatowych w Urzędzie Miejskim w Szepietowie.

Organizacja powiatowego dyktanda miała na celu podnoszenie umiejętności ortograficznych uczniów, budzenie potrzeby znajomości zasad ortograficznych, rozwijanie ogólnej sprawności językowej, rozbudzanie zainteresowań pięknem języka ojczystego, wreszcie integrację uczniów oraz zachęcanie
do zdrowej rywalizacji.

Dyktando powiatowe poprzedzone było eliminacjami szkolnymi, w przeprowadzenie których zaangażowani zostali nauczyciele poloniści pracujący w poszczególnych placówkach. Pod ich opieką uczniowie pisali dyktando, pozwalające wyłonić najlepszych i jednocześnie zakwalifikować ich do kolejnego etapu zmagań ortograficznych. W wyniku takich działań do Powiatowego Dyktanda Mistrzów Ortografii zostało zgłoszonych trzydziestu sześciu uczniów z dziewięciu szkół. Pisali oni tekst w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-VI i kl. VII-VIII oraz kategorii zespołowej.  

Po dyktandzie uczestnicy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie przy słodkim poczęstunku mogli obejrzeć występ zespołu „Grzeczne dzieci”, uzdolnionych muzycznie uczniów Szkoły Podstawowej
w Szepietowie i Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej, a także laureatów eliminacji gminnych IV Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Teatralnej PIKtoGRAmy 2024. W tym czasie sprawdzano teksty, do których oceny powołano dwie komisje składające się z nauczycieli  polonistów pracujących w wysokomazowieckich podstawówkach.

Laureatami zmagań ortograficznych w kl. IV- VI okazali się:

I miejsce: Patryk Sienicki z kl. VI SP im. Szarych Szeregów w Czyżewie,

II miejsce: Alicja Gołaszewska z kl. IV SP nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem,

III miejsce: Amelia Kulka kl. VI SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem,

IV miejsce ex aequo: Maciej Prużanin kl.VI SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem,
Oskar Guziak kl. VI SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,

V miejsce: Szymon Wnorowski kl. VI Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Piekutach,

VI miejsce ex aequo: Kamila Reczko kl. VI SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,
Alicja Kulikowska kl. VI SP im. Piotra Skargi w Kobylinie Borzymach.

Osiągnięcia w grupie klas VII- VIII przedstawiają się następująco:

I miejsce: Maria Leśniewska kl. VII SP im. Piotra Skargi w Kobylinie Borzymach,

II miejsce ex aequo: Lidia Stypułkowska kl. VII SP nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, Hubert Drużyński kl. VIII SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych,

III miejsce: Liliana Zaremba kl. VII SP im. Szarych Szeregów w Czyżewie,

IV miejsce: Izabela Wiśniewska kl. VII SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych,

V miejsce: Paulina Wasyluk kl. VIII SP im. POW w Dąbrówce Kościelnej,

VI miejsce: Kamila Koszykowska kl. VIII SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

W kategorii zespołowej najlepsi okazali się uczniowie SP im. Szarych Szeregów w Czyżewie: Lena Gosk, Patryk Sienicki, Liliana Zaremba, Olaf Pakieła. 

Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Wysokiem Mazowieckiem. Wszystkim uczestnikom dyktanda wręczono dyplomy, a opiekunom podziękowania za przygotowanie swoich podopiecznych i współpracę z paniami, które czuwały nad właściwym przebiegiem XXII Powiatowego Dyktanda Mistrzów Ortografii: Martą Gorzkowską,
Anną Powojską i Heleną Krasowską-Zubczyńską.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie