Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu zakupił dwa elektryczne czterokołowce. Będą one wykorzystane do przewozu Mieszkańców na wycieczki krajoznawcze jak również „wypady” do Ciechanowca.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie