1. Grzegorz Ostrowski – przewodniczący komisji,
 2. Zbigniew Piszczatowski – wiceprzewodniczący komisji,
 3. Waldemar Stanisław Kikolski – członek komisji,
 4. Mirosław Reczko – członek komisji,
 5. Krzysztof Pełszyk – członek komisji,
 6. Mariola Joanna Niemyjska – członek komisji.

Przedmiot działania komisji:

 • edukacja publiczna,
 • kultura i ochrona dóbr kultury,
 • kultura fizyczna,
 • pomoc społeczna,
 • polityka prorodzinna,
 • wspieranie osób niepełnosprawnych, 
 • ochrona praw konsumenta,
 • opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania Komisji.
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie