1. Paweł Śliwowski – przewodniczący komisji,
 2. Dariusz Mościcki – wiceprzewodniczący komisji,
 3. Leszek Dąbrowski – członek komisji,
 4. Marek Skarżyński – członek komisji,
 5. Bogdan Zieliński – członek komisji,
 6. Grzegorz Żochowski – członek komisji

Przedmiot działania komisji:

 • opiniowanie projektu budżetu,
 • opiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej,
 • transport i drogi publiczne,
 • zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
 • utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • promocja powiatu,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie