1. Krzysztof Pełszyk- przewodniczący komisji
  2. Mirosław Reczko – zastępca przewodniczącego
  3. Paweł Śliwowski – sekretarz komisji
  4. Leszek Mężyński- członek komisji.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Ponadto wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie