Zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu w miarę możliwości prosimy składać drogą elektroniczną poprzez E-PUAP pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Usługi umożliwiające sprawdzenie statusów dokumentów prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego znajdują się na portalu InfoCar: 

– Dowód Rejestracyjny- https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

1.Rejestracja nowego pojazdu  zamów kolejkę
2.Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy zamów kolejkę
3.Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP zamów kolejkę
4.Nadanie cechy identyfikacyjnejlub wydanie zgody na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej zamów kolejkę
5.Naniesienie lub skreślenie w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego zamów kolejkę
6.Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego pojazdu zamów kolejkę
7.Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu zamów kolejkę
8.Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu zamów kolejkę
9.Wymiana dowodu rejestracyjnego zamów kolejkę
10Wyrejestrowanie pojazdu zamów kolejkę
11.Zawiadomienie o zbyciu nabyciu pojazdu zarejestrowanego zamów kolejkę
12.Dokonanie adnotacji HAK, GAZ-LPG, L, TAXI, VAT zamów kolejkę
13.Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w DR zamów kolejkę
14.Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez uprawniony organ zamów kolejkę
15.Czasowa rejestracja pojazdu zamów kolejkę
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie