Nazwa zadania:

Remont drogi powiatowej na odcinku Kulesze Kościelne – Stare Wykno

Wartość dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2.000.000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 2.310.725,11 zł.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi powiatowej na odc. Kulesze Kościelne – Stare Wykno o przekroju trasowym jedno-jezdniowym o szerokości jezdni 5,50 m i długości 1,2 km, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. gruntów: 111 – obręb Kulesze Kościelne, 179 – obręb Nowe Wykno, 121/1 – obręb Stare Wykno, gmina Kulesze Kościelne oraz zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania drogi powiatowej: samochodu ciężarowego wraz z osprzętem.

Data udzielenia Promesy do realizacji zadania: 07.03.2024 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie