Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem


Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 841 933,04 zł

Całkowita wartość inwestycji – 4 112 921,00 zł
Długość odcinka: 0,389 km


Zakres prac obejmuje:

 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm,
 wykonanie pasów do skrętu w lewo,
 przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
 przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 przebudowę i budowę chodników dla pieszych,
 budowę ścieżek rowerowych,
 przebudowę zatok postojowych dla samochodów osobowych,
 przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie