Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Nazwa projektu:

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem

– Etap IV modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość dofinansowania: 12 000 000,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji: 22 779 810,17 zł.

Powiat Wysokomazowiecki w ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa realizuje zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap IV Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”.

Zakres prac objętych dofinansowaniem obejmuje roboty budowlano-montażowe. Na zakres rzeczowy zadania składają się: dobudowa klatki schodowej, wykonanie ścianek działowych, roboty wykończeniowe ścian wraz z sufitami podwieszanymi, roboty wykończeniowe posadzek, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana części okien zewnętrznych na okna ppoż., wykonanie nowych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych oraz instalacji gazów medycznych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy funkcjonowania szpitala, zwiększenia  jakości świadczonych usług oraz dostępności do opieki zdrowotnej. Kompleksowa modernizacja budynku wpłynie przede wszystkim na poprawę wizerunku szpitala, zapewni optymalne warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, podniesie poziom poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Mieszkańcom powiatu wysokomazowieckiego zostanie udostępniona nowoczesna, odpowiadająca ich potrzebom i oczekiwaniom placówka udzielająca pomocy medycznej na najwyższym poziomie.

W ramach planowanych efektów rzeczowych przedsięwzięcia ponadto należy wymienić likwidację barier architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych, stworzenie odpowiednich warunków pracy podnoszących komfort i efektywność pracy, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań mających wpływ na oszczędność energii.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie