Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie – Usza Wielka – Ciechanowiec na długości 4,185 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu na długości 2,619 km


Wartość dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – 2 835 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji – 6 195 758,93 zł
Długość odcinka: 6,804 km


Zakres prac obejmuje:
o Odcinek I:
 wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 4 cm,
 wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca gr. 4 cm,
 frezowanie istniejącej nawierzchni z wbudowaniem rumoszu,
 wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem łamanym,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,
 wykonanie pobocza z masy mineralno-asfaltowej,
 wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego,
 wykonanie zjazdów bitumicznych,
 wykonanie peronów na przystankach komunikacyjnych,
 wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm,
 wykonanie bitumicznej zatoki autobusowej z rampą do wsiadania,
 ustawienie barier energochłonnych,
 wykonanie progów zwalniających płytowych z wyniesionym przejściem dla pieszych,
 remont istniejących przepustów,
 przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
o Odcinek II:
 wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 4 cm,
 wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa wyrównawcza gr. 4 cm,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z wbudowaniem rumoszu,
 wykonanie poboczy i wjazdów z kruszywa naturalnego,
 remont przepustu Ø 80 cm.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie