Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Remont drogi powiatowej Nr 2055B Kulesze Litewka – Niziołki Stare


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1 602 339,71 zł
Całkowita wartość inwestycji – 2 044 599,48 zł
Długość odcinka: 3,120 km


Zakres prac obejmuje:
 wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 16 W 50/70,
 wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11 S 50/70.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie