Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odcinku Wojtkowice Stare
– Wojtkowice Glinna


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1 137 144,50 zł
Całkowita wartość inwestycji – 2 298 875,22 zł
Długość odcinka: 2,497 km
Zakres prac obejmuje:
 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 budowa kabli telekomunikacyjnych doziemnych,
 wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm,
 wykonanie przepustów pod koroną drogi,
 wykonanie przepustów Ø40 cm pod zjazdami,
 wykonanie oznakowania pionowego,
 ustawienie barier ochronnych stalowych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie