Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Remont drogi powiatowej Nr 2054B na odc. Stare Kalinowo – Kalinowo Solki
w lok. 3+830 – 5+230


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych –264 276,22 zł
Całkowita wartość inwestycji – 528 552,45 zł
Długość odcinka: 1,400 km


Zakres prac obejmuje:
 renowację rowów,
 wykonanie przepustów Ø40 cm pod zjazdami,
 wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach indywidualnych gr. 20 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W 50/70 gr. 4 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 4 cm,
 uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie gr. 8 cm,
 ustawienie barier ochronnych stalowych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie