Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odc. Wysokie Mazowieckie – gr. gminy (Bryki)


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 2 196 142,84 zł
Całkowita wartość inwestycji – 2 753 173,55 zł
Długość odcinka: 1,391 km


Zakres prac obejmuje:
 rozbudowę drogi poprzez wykonanie jezdni, poboczy,
 budowę chodnika,
 budowę ciągu pieszo – rowerowego,
 przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
 budowę przepustów pod drogą,
 przebudowę rowów drogowych,
 budowę zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami,
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie