Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2059B – Pszczółczyn


Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 793 784,13 zł
Całkowita wartość inwestycji – 5 595 046,67 zł
Długość odcinka: 3,040 km


Zakres prac obejmuje:
 wykonanie jezdni oraz poboczy,
 budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
 budowę i przebudowę rowów drogowych,
 budowę i przebudowę przepustów,
 budowę zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami,
 usunięcie drzew i krzewów,
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie