Dofinansowano ze środków pochodzących z budżetu państwa


Nazwa projektu:
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – Etap I


Wartość dofinansowania dotacji celowej z budżetu państwa: 1 000 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 920 030,00 zł
Zakres rzeczowy zadania uwzględnia przede wszystkim roboty budowlane związane z rozbudową budynku Internatu Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu o segment stanowiący pomieszczenie kuchenne, nadbudową budynku o poddasze użytkowe z wykorzystaniem na pokoje mieszkalne i sanitariaty dla uczniów szkoły oraz wykonaniem nowej elewacji budynku.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie