Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie – Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy

w lokalizacji: 15+450 – 18+180 i 21+210 – 23+479 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B dr. kr. Nr 8 – Kobylin Cieszymy – Kobylin Borzymy w lokalizacji: 0+282 – 2+200


Wartość dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – 2 703 482,33 zł
Całkowita wartość inwestycji – 5 640 232,40 zł
Długość odcinka: 6,917 km


Zakres prac obejmuje:
o Odcinek I:
 wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 3 cm,
 wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca gr. 4 cm,
 wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
 wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
 wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,
 wykonanie umocnienia poboczy płytami ażurowymi,
 wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego,
 wykonanie zjazdów z masy mineralno-bitumicznej,
 wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm,
 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 remont istniejących przepustu w km 17+854,36.


o Odcinek II:
 wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 3 cm,
 wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca gr. 4 cm,
 wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
 wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
 wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa naturalnego,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie